درباره ما

داروپونه یک داروخانه گیاهی آنلاین است و سعی بر آن دارد تمامی نیازهای دارویی بیماران را بدون نیاز به خارج شدن از منزل و در کوتاه ترین زمان برآورده نماید.
رسالت داروپونه پیشگیری و درمان انواع بیماری‌ها با استفاده از داروهای سالم و اثربخش گیاهی، مبتنی بر طب اصیل و کهن ایرانی است.
به امید روزی که با تغذیه و پیشگیری مناسب و به موقع؛ هیچگاه نیازمند درمان نشویم.